Både på Lønstrup Strand
Tilhører Museum Amager
                           Både på Lønstrup Strand 1918. Tilhører Museum Amager

Lønstrup Cafe-Bio, Strandvejen 100, Lønstrup, 9800 Hjørring
Lørdag 6. april 2019 kl. 15.30


Foredrag ved Cand.mag., kunsthistoriker Tina Høegh Nielsen

De to vigtigste lokaliteter i kunstmaleren Christian Mølsteds liv var fødebyen Dragør og Lønstrup i Nordjylland. Fælles for de to steder var at de var kystbyer.
Nok kaldte han sig marinemaler, men han var meget mere ved havet end de fleste andre marinemalere.
Hvem var Christian Mølsted og hvorfor var kontakten til havet så vigtig? Foredraget har særligt fokus på Lønstrup, hvor han kom hver sommer fra 1884 og til sin død i 1930. Det kom der en del værker ud af og der findes en del breve, som fortæller hvad Lønstrup var for ham. Mølsted var et sammensat menneske og kunne begå sig lige så vel mellem fiskere som mellem det bedre borgerskab på de bonede gulve.

Foredraget starter med en kort byvandring til nogle steder som var vigtige for Mølsted og hustruen Thea (bager Johan Frederik Svendsens datter)

Entre kr. 100 inkl. kaffe

Arrangeret af Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn i samarbejde med Foreningen NORDEN og Folkeuniversitetet Hjørring

Maleriet “Strand ved Lønstrup 1918” tilhører Museum Amager